Правила прийому до СЗДО

Правила прийому у заклад дошкільної освіти

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснює керівник протягом календарного року на підставі направлення лікаря фтизіатра, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до  закладу дошкільної освіти керівник ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом закладу дошкільної освіти, іншими документами, що регламентують його діяльність.

За дитиною зберігається місце в  закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти може здійснюватися:

  • На підставі медичного висновку лікаря фтизіатра про стан здоров’я дитини що включає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу;
  •  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  •  у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців. Адміністрація ЗДО повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Пошук мобільний