Наш колектив

інофрмація про наш колектив

      З січня 2011 року набрав чинності Закон України "Про захист персональних даних", прийнятий Верховною Радою України 1 червня 2010 року, який регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки, і поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб – володільців бази персональних даних (в тому числі на будь-яку ланку профспілкової організації – юридичну особу).
      Зазначене ґрунтується на тому, що відповідно до статті 32 Конституції України будь-яка фізична особа не може зазнавати втручання в її особисте життя, отже будь-яка юридична або фізична особа, що є володільцем бази персональних даних зобов'язана гарантувати фізичній особі належний захист її персональних даних шляхом здійснення певних заходів для такого захисту.

Пошук мобільний