Чомусики

Англомовна група

Наш девіз:

Ми «Чомусики» веселі,

Любимо ми гратися.

Хочем вирости міцними

І про все дізнатися. 

ВІК ДІТЕЙ: 5-й рік життя

В ГРУПІ ВИХОВУЄТЬСЯ: 20 малюків віком від 3 до 4 років  

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ:

 

Шкатула Наталія Анатоліївна 

«Формування мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом використання фольклорної спадщини українського народу»

Виховання особистості починається із засвоєння дітьми духовних надбань рідного народу - мови, усної народної творчості, всієї спадщини батьків, дідів.

Прекрасним стимулюючим засобом народної педагогіки є дитячий фольклор. Він охоплює словесну творчість дорослих і дітей. Включає в себе: колискові пісні, пестушки, потішки, забавлянки, небилиці, казки, заклички, приспівки, лічилки, скоромовки.

Дитина входить в мову саме через колискову пісню. Пісня вчить любити рідну землю, батьків.

Віршики - пестушки, потішки - це рухливі ігри з пальчиками, ручками і ніжками дитини.

Наступним фольклорним жанром є забавлянки - пісеньки та віршики складного змісту, вже не пов'язані з грою. Своїм характером забавлянки нагадують маленькі казочки у віршиках.

У лічилках головним є те, що там переважно фігурують слова на позначення лічби. Вони в ігровій формі доступно підводять дітей до засвоєння числових понять.

Важливу роль у народній педагогіці відіграють прислів'я та приказки. В них чітко сформульований ідеал виховання, визначено моральні якості, притаманні вихованій людині.

А окрасою народної дидактики стали загадки, які є засобом розвитку уважності, кмітливості, випробування розумових здібностей дитини. Кожна загадка - це своєрідний урок мислення.

Для розвитку мовлення дітей можна також використовувати заклички. Вони спрямовані до землі, сонця, води.

Отже, виховання особистості з високими інтелектуально - творчими, духовно - моральними цінностями можливе лише за умови використання кращих здобутків народної педагогіки, серед яких вагому роль відіграє дитячий фольклор, як джерело розвитку мовлення, мислення, естетичних почуттів дитини.

 

-Коротка Тетяна Олександрівна впроваджує у роботі з дітьми інноваційну технологію

"Ангійська мова"

Англомовна група «Happy English»

Англійська мова – перша міжнародна,
Престижна, видатна та дуже модна!
У грі англійську мову ми вивчаємо!
Увагу, память, мислення розвиваємо!

Нехай дзвенять, немов дзвіночки
Завжди дитячі голоси!
І йдуть до нас чиїсь сини і дочки
З довірою у всі часи!

Навчання англiйської мови є не обов'язковим, але бажаним компонентом дошкiльної освiти. Навчання дошкiльнят англiйської мови - це особливий вид освiтної дiяльностi. У процесi навчання  дiти не вивчають складових частин  незнайомої мови, а одразу опановують її як засiб спiлкування.

Метою навчання англiйської мови є сприяння повноцiнному, своєчасному розвитковi дитини, збагаченню її iнтелектуальної, вольової, емоцiйної, моральної та соцiальної сфер у процесi оволодiння основами iншомовного спiлкування. Процес навчання англiйської мови має бути засобом соцiалiзацiї дитини, допомагати розкрити її особистий потенцiал із урахуванням iндивiдуальних особливостей.

Мова вивчається через особисту дiяльнiсть дiтей на заняттях. Кожне заняття будується як iгрове спiлкування педагога i дiтей та пiд його керiвництвом дiтей мiж собою. Заннятя з англiйськой мови – це не нав`язування дiтям виконання комплексу рiзних мовних вправ, а система органiзованої iгрової дiяльностi, що сприяє розвитковi i вихованню дитини, реалiзацiї набутого досвiду, формуванню нового досвiду та психiчних якостей у процесi засвоєння мiнiмiзованого обсягу англомовних знань та вмiнь.

Важливо пам’ятати, що головне у навчаннi дошкiльникiв – це розвиток дитини, збереження її психiчного та фiзичного здоров’я, зацiкавленiсть дітей,  їхнє бажання вiдвiдувати заняття.

 

-Коротка Тетяна Олександрівна впроваджує в роботі з дітьми Сталий розвиток за курсом програми «Маленькі люди великого світу»

Вас вітають молодші дошкільнята зі своїм помічником Мурашкою !

 Зміст програми з освіти для сталого з дітьми молодшого дошкільного віку передбачає опанування трьох основних тем:

"Спілкування",

"Моє здоров'я",

"Здоров'я природи".

 У межах названих тем передбачено реалізацію досить вузького кола конкретних завдань, що тісно пов'язані із повсякденним життям дитини.

 Основним результатом має стати формування в дитини певної сукупності звичок повсякденної поведінки, орієнтованих на сталий розвиток і мотивації їх повсякденного застосування.

 Вивчення кожної теми передбачає опрацювання 3-х підтем, що складають її зміст, у форматі спеціально організованих тематичних днів з наступним закріпленням засвоєних дій протягом 3-х тижнів.

 Пропонована методика реалізації програми містить 2 взаємопов'язані компонента:

тематичні дні;

відпрацювання дій протягом 1-2 тижнів.

 

 За два тижні проводиться нове тематичне заняття і вводиться нова дія, яка додається до першої. У межах однієї підтеми обидві дії тісно взаємопов'язані і тому на відпрацювання другої дії відводиться 1 тиждень.

Пошук мобільний