Моніторинг якості освіти

 

1шЗведена таблиця  показників рівня досягнень дітей дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти у СЗДО №6  за І півріччя 2021/2022 навчального року. Переглянути

 

1шДовідка про результати моніторингу якості освіти відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми від 2 до 7 років «Дитина» у СЗДО №6  Переглянути

 

1шЗведена таблиця показників рівня розвитку компетенцій дітей дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти у СЗДО №6 за ІІ півріччя 2020-2021 навчального року. Переглянути

 

Результати моніторингу якості освіти дошкільників у 2018/2019 н.р.

Згідно річного плану роботи СЗДО з метою вивчення рівня засвоєння знань дітей за розділами програми «Я у Світі» та освітньої програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку за   2018/2019 навчальний рік в термін з 10.05.2019 по 24.05.2019 був проведений моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти за всіма освітніми лініями розвитку особистості.

Дані моніторингових досліджень свідчать про те, що в усіх вікових групах організована навчально – пізнавальна діяльність за принципом розвивального навчання відповідно до програмових завдань. Педагоги заохочували дошкільнят до пізнання навколишнього світу, розвивали творчі здібності, логічне та критичне мислення, винахідливость.

На кінець навчального року узагальнені результати моніторингу наступні:

№ з/п

Вікова група

Всього

дітей

Всього обстежено

Кількість дітей з високим рівнем з числа обстежених

Кількість дітей з достатнім рівнем з числа обстежених

Кількість дітей з середнім рівнем з числа обстежених

Кількість дітей на рівні формування з числа обстежених

1.

«Горобинка» Мол. дош. вік

(4 р. ж.)

Коржавіна О.В.

Коротка Т.О.

19

14 (73,7%)

    

2 (14,3%)

4 (28,6%)

6 (42,8%)

2 (14,3%)

2.

«Чомусики»

Мол. дош. вік

(4 р. ж.)

Шкатула Н.А.,

Цупко Д.О.

20

20 (100%)

4 (20%)

8 (40%)

7 (35%)

1 (5%)

3.

«Веселка»

Мол. дош. вік

(5 р. ж.)

Макуха Н.В.

Сарамок Т.Л.

20

20 (100%)

2 (10%)

8 (40%)

9 (45%)

  

1 (5%)

4.

«Сонечко»

Ст. дош. вік

(6 р. ж.)

Зайцева Л.В., Коров’яковська В.В.

27

20 (74,1%)

2 (10%)

11 (55%)

7 (35%)

0 (0%)    

5.

«Калинка»

Ст. дош. вік

(6 р. ж.)

Ткач О.І.,

Кулага Т.Є.

19

18 (94,7%)

8 (44,5)

6 (33,3%)

4 (22,2%)

  

0 (0%)

Всього:

105

92 (87,6%)

18 (19,5%)

37 (40,2%)

33 (35,9%)

4 (4,4%)

Аналіз засвоєння дітьми знань, умінь, навичок відповідно до програмових вимог показав, що проблемою залишається розвиток мовлення дітей, зокрема фонетична компетенція. За результатами обстеження дітей логопедами 14 дітей мають вади мовлення, що складає 15,2%. З них 1 дитина (5,3%) групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) «Горобинка», 4 дитини (20%) групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) «Чомусики», 4 дитини (20%) групи молодшого дошкільного віку (5 р.ж.) «Веселка», 2 дитини (10,5%) групи старшого дошкільного віку «Калинка», 3 дитини (15%) - групи дітей старшого дошкільного віку «Сонечко». Такі результати свідчать, зокрема, про необхідність підвищення ефективності роботи з дітьми із звукової культури мовлення.

Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей-випускників показав:

- за психологічними критеріями з 34 обстежених дітей готові до шкільного навчання 32 дитини (94%), «умовно готові» - 2 дитини (6%).

Результати моніторингу якості освіти дошкільників у 2019/2020 н.р.

Згідно річного плану роботи СЗДО з метою вивчення рівня засвоєння знань дітей за розділами програми «Я у Світі» та освітньої програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку за   2018/2019 навчальний рік в термін з 10.05.2019 по 24.05.2019 був проведений моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти за всіма освітніми лініями розвитку особистості.

Дані моніторингових досліджень свідчать про те, що в усіх вікових групах організована навчально – пізнавальна діяльність за принципом розвивального навчання відповідно до програмових завдань. Педагоги заохочували дошкільнят до пізнання навколишнього світу, розвивали творчі здібності, логічне та критичне мислення, винахідливость.

На кінець навчального року узагальнені результати моніторингу наступні:

№ з/п

Вікова група

Всього

дітей

Всього обстежено

Кількість дітей з високим рівнем з числа обстежених

Кількість дітей з достатнім рівнем з числа обстежених

Кількість дітей з середнім рівнем з числа обстежених

Кількість дітей на рівні формування з числа обстежених

1.

«Горобинка» Мол. дош. вік

(4 р. ж.)

Коржавіна О.В.

Коротка Т.О.

19

14 (73,7%)

    

2 (14,3%)

4 (28,6%)

6 (42,8%)

2 (14,3%)

2.

«Чомусики»

Мол. дош. вік

(4 р. ж.)

Шкатула Н.А.,

Цупко Д.О.

20

20 (100%)

4 (20%)

8 (40%)

7 (35%)

1 (5%)

3.

«Веселка»

Мол. дош. вік

(5 р. ж.)

Макуха Н.В.

Сарамок Т.Л.

20

20 (100%)

2 (10%)

8 (40%)

9 (45%)

  

1 (5%)

4.

«Сонечко»

Ст. дош. вік

(6 р. ж.)

Зайцева Л.В., Коров’яковська В.В.

27

20 (74,1%)

2 (10%)

11 (55%)

7 (35%)

0 (0%)    

5.

«Калинка»

Ст. дош. вік

(6 р. ж.)

Ткач О.І.,

Кулага Т.Є.

19

18 (94,7%)

8 (44,5)

6 (33,3%)

4 (22,2%)

  

0 (0%)

Всього:

105

92 (87,6%)

18 (19,5%)

37 (40,2%)

33 (35,9%)

4 (4,4%)

Аналіз засвоєння дітьми знань, умінь, навичок відповідно до програмових вимог показав, що проблемою залишається розвиток мовлення дітей, зокрема фонетична компетенція. За результатами обстеження дітей логопедами 14 дітей мають вади мовлення, що складає 15,2%. З них 1 дитина (5,3%) групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) «Горобинка», 4 дитини (20%) групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) «Чомусики», 4 дитини (20%) групи молодшого дошкільного віку (5 р.ж.) «Веселка», 2 дитини (10,5%) групи старшого дошкільного віку «Калинка», 3 дитини (15%) - групи дітей старшого дошкільного віку «Сонечко». Такі результати свідчать, зокрема, про необхідність підвищення ефективності роботи з дітьми із звукової культури мовлення.

Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей-випускників показав:

- за психологічними критеріями з 34 обстежених дітей готові до шкільного навчання 32 дитини (94%), «умовно готові» - 2 дитини (6%).

Приоритетні напрямки та теми самоосвіти педагогів 
на 2019-2020 навчальний рік

№ з/п

ПІБ педагога

 

Впровадження інноваційних технологій

Пріоритетний напрямок

Тема самоосвіти

1

Більковець Н.В.

 

Розвиток дрібної моторики рук – стимулятор розвитку мовлення малят

Здоров’язбережувальні технології в роботі з дітьми раннього віку

Арт-терапевтична технологія сенсорного розвитку дошкільників

2

Салуян А. В.

Розвиток дрібної моторики рук – стимулятор розвитку мовлення малят

Здоров’язбережувальні технології в роботі з дітьми раннього віку

 

Навчання читанню дітей раннього віку за методикою Глена Домана

3

Зайцева Л. В.

Формування патріотичних почуттів у старших дошкільників

Формування екологічної свідомості засобами пошуково-дослідницької діяльності

Використання лепбуків в освітній діяльності старших дошкільників

4

Коров’яковська В. В.

Формування у старших дошкільників навичок спілкування

Основи безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку

Методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям (Ткаченко Т.)

5

Коржавіна О. В

Використання в фізкультурно-оздоровчій роботі з дошкільниками програми «Казкова фізкультура»

Виховання дошкільників в умовах тісної взаємодії з батьками шляхом розширення форм та видів співпраці з родинами.

Програма і методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри у футбол «Шкіряний м`яч» /Дяконова Н.С., Дроздюк В.І., Коваленко Г.М., Якименко Н.І. – Суми, 2015.

6

Хомовненко Ю.М.

Виховання дошкільників в умовах тісної взаємодії з батьками шляхом розширення форм та видів співпраці з родинами.

Методика нетрадиційної зображувальної діяльності Л. Шульги

7

Кулага Т. Є.

Використання LEGO – технології в роботі з дітьми молодшого дошкільного віку

Здоров’язбережувальні технології в роботі з дітьми молодшого дошкільного віку

Використання технології мнємотехніки в роботі з дошкільниками

8

Ткач О.І

Використання LEGO – технології в роботі з дітьми молодшого дошкільного віку

Формування патріотичних почуттів у дітей молодшого дошкільного віку

Використання технології «Палички Кюінезера» в роботі з дітьми молодшого дошкільного віку

9

Макуха Н. В.

Коректурні таблиці як стимулятор пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку

Основи безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку

Ігрові технології навчання за методикою Б.Нікітіна

10

Сарамок Т. Л.

Коректурні таблиці як стимулятор пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку

Використання комп’ютерних ігор під час формування економічної компетентності дошкільників

Використання технології «лепбук» в роботі з дошкільниками

11

Шкатула Н. А.

Використання технології мнємотехніки в роботі з дошкільниками

Формування патріотичних почуттів у дітей середнього дошкільного віку

Навчання читанню ребус-методом за методикою Петерсона

12

Цупко Д.О.

Чудовий світ казок англійською мовою для дошкільників.

Забезпечення двомовного середовища в групі з вивчення англійської мови

Використання технології ейдетики в роботі з дошкільниками

13

Гречко Л. В.

Музичне виховання дітей старшого дошкільного віку відповідно до програми «Впевнений старт»

Оздоровчі технології в музичному вихованні дошкільника

Технологія Т.Є.Тютюнникової «Елементарне музикування з дошкільниками»

14

Бойко Т. І.

Інтерактивні методи організації педагогічних рад

Створення інноваційного методичного середовища в дошкільному закладі

Програма «Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку

Перспективний план проходження атестації педагогічними працівниками СЗДО № 6

 

 

 

з/п

 

 

 

Прізвище, ім’я по – батькові

 

 

Посада

 

Освіта

2020

2021

2022

2023

2024

за планом

 

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

1

Борман Людмила Іванівна

вихователь-методист

вища

 

 

 

 

 +

 

 

 

 

 

2

Більковець Надія Василівна

вих- ль

вища

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

3

Вітер-Єкименко Тетяна Віталіївна

пр. психолог

вища

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

4

Гречко Людмила Вікторівна

кер. музичний

Неповна вища

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

5

Зайцева Любов Василівна

вих- ль

вища

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

6

Коржавіна Олена Вадимівна

вих- ль

вища

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

                         

7

Коротка Тетяна Олександрівна

вих- ль

вища

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

8

Кролевецька Інна Володимирівна

вих- ль

вища

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

9

Кулага Тетяна Єгорівна

вих- ль

вища

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

10

Макуха Наталія Волордимирівна

вих- ль

вища

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

11

Сарамок Тетяна Леонтіївна

вих- ль

Неповна вища

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ткач Ольга

Іванівна

вих- ль

вища

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

13

Цупко Дарина Олександрівна

вих- ль

Неповна     вища

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

14

Шкатула Наталія Анатоліївна

вих- ль

вища

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

15

Хомовненко Юлія Миколаївна

вих- ль

вища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників СЗДО № 6

 

№ з/п

 

 

Прізвище, ім’я

по-батькові

 

Категорія

1

Більковець Надія Василівна

Спеціаліст I категорії

2

Борман Людмила Іванівна

Спеціаліст 11 розряду

3

Вітер-Єкименко Тетяна Віталіївна

Спеціаліст I категорії

 

 

4

Гречко Людмила Вікторівна

Спеціаліст 11 розряду

5

Зайцева Любов Василівна

Спеціаліст I категорії

6

Коржавіна Олена Вадимівна

Спеціаліст I категорії

     

7

Коротка Тетяна Олександрівна

Спеціаліст II категорії

8

Кролевецька Інна Володимирівна

Спеціаліст 11 розряду

9

Кулага Тетяна Єгорівна

Спеціаліст I категорії

10

Макуха Наталія Володимирівна

Спеціаліст I категорії

11

Сарамок Тетяна Леонтіївна

Спеціаліст 11 розряду

12

Ткач Ольга Іванівна

Спеціаліст I категорії

13

Цупко Дарина Олександрівна

Спеціаліст 11 розряду

14

Шкатула Наталія Анатоліївна

Спеціаліст I категорії

15

Хомовненко Юлія Миколаївна

Спеціаліст 11 розряду

Пошук мобільний