Калинка

На групі працюють

Image

Наш девіз:

Ми в нашій групі – велика родина,

Мова і пісня у нас – солов’їна!

Завжди чекає свою дітвору

Група «Калинка» у дитсадку!

ВІК ДІТЕЙ: 6 рік життя

В ГРУПІ ВИХОВУЄТЬСЯ: 17 малюків віком від 4 до 5 років (хлопчиків-9, дівчаток -8)

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ:

Коротка Тетяна Олександрівна впроваджує у роботі з дітьми інноваційну технологію

"Ангійська мова" 

-Англомовна група «Happy English»

Англійська мова – перша міжнародна,
Престижна, видатна та дуже модна!
У грі англійську мову ми вивчаємо!
Увагу, память, мислення розвиваємо!

Нехай дзвенять, немов дзвіночки
Завжди дитячі голоси!
І йдуть до нас чиїсь сини і дочки
З довірою у всі часи!

Навчання англiйської мови є не обов'язковим, але бажаним компонентом дошкiльної освiти. Навчання дошкiльнят англiйської мови - це особливий вид освiтної дiяльностi. У процесi навчання  дiти не вивчають складових частин  незнайомої мови, а одразу опановують її як засiб спiлкування.

Метою навчання англiйської мови є сприяння повноцiнному, своєчасному розвитковi дитини, збагаченню її iнтелектуальної, вольової, емоцiйної, моральної та соцiальної сфер у процесi оволодiння основами iншомовного спiлкування. Процес навчання англiйської мови має бути засобом соцiалiзацiї дитини, допомагати розкрити її особистий потенцiал із урахуванням iндивiдуальних особливостей.

Мова вивчається через особисту дiяльнiсть дiтей на заняттях. Кожне заняття будується як iгрове спiлкування педагога i дiтей та пiд його керiвництвом дiтей мiж собою. Заннятя з англiйськой мови – це не нав`язування дiтям виконання комплексу рiзних мовних вправ, а система органiзованої iгрової дiяльностi, що сприяє розвитковi i вихованню дитини, реалiзацiї набутого досвiду, формуванню нового досвiду та психiчних якостей у процесi засвоєння мiнiмiзованого обсягу англомовних знань та вмiнь.

Важливо пам’ятати, що головне у навчаннi дошкiльникiв – це розвиток дитини, збереження її психiчного та фiзичного здоров’я, зацiкавленiсть дітей,  їхнє бажання вiдвiдувати заняття.

aflogot

Коротка Тетяна Олександрівна впроваджує у роботі з дітьми міжнародну Програму соціально-фінансової освіти дітей  «Афлатот»

 

Якісна дошкільна освіта - надважлива вимога суспільства й держави. Одним із важливих показників якості освіти є здатність дітей орієнтуватися у реаліях життя та досягати успіху.

Економічні зміни в суспільстві обумовлюють потребу формування передумов економічної освіти в єдності з моральною освітою, опанування дітьми дошкільного віку економічних знань і практичних умінь у доступній формі.

В усьому світі зростає увага до формування соціально активної, життєво компетентної особистості, здатної розумно розпоряджатися наявними ресурсами. Відтак актуалізується завдання соціально-економічної освіти, зокрема й фінансової, починаючи з дошкілля.

Завдання соціальної і фінансової освіти визначені у вітчизняних нормативних документах (Базовому компоненті дошкільної освіти та Програмах, рекомендованих МОН):

  • · формувати елементарні економічні знання у дітей від 3-х до 6-ти років;
  • · учити розуміти та цінувати навколишній предметний світ (як результат людської праці), помічати рукотворну красу, ставитися до неї з повагою;
  • · формувати ціннісне ставлення до таких якостей людини-господаря, як : бережливість, раціональність, економність, працелюбність;
  • · розвивати емоційну сферу, здатність розрізняти почуття інших людей, формувати позитивну самооцінку.

Мета фінансової і соціальної освіти - навчити дітей критичному мисленню, правам і обов'язкам, фінансовій письменності і навикам, які допоможуть їм найбільш оптимально використовувати наявні ресурси. Соціальна освіта навчає дітей громадянським обов'язкам, необхідності розуміння соціальних проблем.

Фінансова освіта включає розвиток важливих навиків заощадження, розробки бюджету і участі у фінансових проектах.

ДЕВІЗ АФЛАТУНА: «ВІДРІЗНЯЙ ПРАВДУ ВІД ВИМИСЛА. ДОСЛІДЖУЙ, ДУМАЙ, ВИВЧАЙ ТА ДІЙ.»

Емблема програми – Афлатун – помаранчева дитяча долонька, яка символізує міжнародність проекту, дружність дітей різних націй. З іншого боку – зірочка Афлатун – іскорка, вогник, що прийшов з космосу і тепер супроводжує дітей в ході навчання, допомагає дітям проникнутись ідеєю програми і краще вивчити їх права та обов’язки, навчитись правильно користуватись коштами.

Роль Афлатуна – навчити дитину спиратись на себе. Щоб стати відповідальним, активним громадянином, ініціатором змін у своєму власному житті та житті суспільства.

Дана програма складається з п'яти ключових елементів, що несуть в собі соціальні та економічні поняття розширення прав і можливостей людини, а саме:

  1. Особистісне розуміння і дослідження. Дітей спонукають до самопізнання і більшої впевненості в собі, вони досліджують, усвідомлюють і оцінюють різні характеристики, які роблять їх унікальними, неповторними.
  2. Права і обов'язки. Програма «Афлатот» втілює принципи Конвенції ООН про права дитини. Малята здобувають знання про свої права, спільно з дорослими ініціюють та організовують заходи, які спрямовані на реалізацію прав дитини.
  3. Заощадження і витрати. Діти вчаться відповідально використовувати й накопичувати фінансові, природні та інші види ресурсів, робити заощадження і розумно витрачати.
  4. Планування і бюджет. Планування та складання бюджету допомагає дітям зрозуміти, що вони самі можуть впливати на своє майбутнє, дозволяє дітям встановлювати особисті та фінансові цілі. Вони дізнаються, як робити конкретні кроки в напрямку досягнення мети, яку вони ставлять перед собою.
  5. Дитяча соціальна і фінансова ініціатива. Дитину націлюють на сприйманя себе як активного учасника та члена суспільства. Соціальні та фінансові проекти є логічним продовженням різних напрямків навчання і заходів програми «Афлатот». В рамках фінансових програм діти заробляють гроші за допомогою власних ініціатив, завдяки чому вони дізнаються більше про ринок.

Кожен Ключовий Елемент важливий в рівній мірі.

 aflogot2

 

 -Кулага Тетяна Єгорівна впроваджує у роботі з дітьми інноваційну

технологію "Навчання читанню дітей за допомогою методики Л.Шелестової"

        Проблема  навчання дітей  дошкільного віку  читанню є предметом обговорення серед батьків.

Серед інноваційних підходів до навчання читанню, я вибрала саме  авторську методику Людмили Шелестової. Дана методика націлена на інтелектуальний,мовленнєвий,розвиток чуттєвої сфери,дрібної моторики.

Перед дітьми не ставиться завдання якнайшвидше оволодіти технікою читання,а завдання вихователя – викликати позитивні емоції,радісний настрій,бажання виконувати ігрові вправи та завдання,інтерес до навчання читанню. Діти виконують пізнавальні завдання,використовуючи різні види  діяльності(малювання,ліплення.конструювання.аплікація.співи,танці тощо.)

      За допомогою навчально- розвивального  посібника Л.Шелестової «Вчимося читати» діти легко та із задоволенням навчаються читати. Ігрові вправи зацікавлюють дітей яскравими малюнками,на яких зображені привабливі та кумедні тваринки,метушливі птахи,усміхнені діти,та безліч кольорових предметів,які захоплюють веселими барвами й казковими сюжетами.

  Граючи, та не вимушено виконуючи завдання , отримавши позитивні емоції,впевненість  у собі,  дитину вивчає букви,навчається читати.

Період чотирьох-п’яти років життя дитини є важливим моментом у становленні її як людини. На цьому етапі визначаються майбутні «контури» дорослої людини. Дії психіки дитини все більше набуває ознак усвідомлених цілеспрямованих дій. Малюк дедалі активніше керує ними, роблячи їх довільними, а отже, більш усвідомленими. Цікавість та ініціативність дитини в цей час її життя досягають своїх «пікових» показників.

Це період закладання фундаментальних наріжних «підмурків» особистості (це форма існування психіки людини, яка становить цілісність, здатну до саморозвитку, самовизначення, свідомої предметної діяльності і саморегуляції та має свій унікальний і неповторний внутрішній світ). Саме в цей період життя стають «готовими до дії в повному обсязі»: мислення, почуття та уява людини. Починається оптимальна робота психомоторики (механізм дій і засоби їх здійснення) та енергопотенціалу (величина нашої здатності до дії (прагматичної, пізнавальної, розумової, моральної, естетичної, тобто творчої) людини.

Соціальний та емоційний розвиток

Три роки і шість місяців: може чекати реалізації свого бажання потягом чотирьох п’яти хвилин, виявляє тимчасову прихильність до одного з товаришів чи подруг.

Чотири роки: пишається своїми досягненнями, може вигадувати деякі успіхи, оскільки в цей час домінує розвиток уяви, розв’язує конфлікт з товаришами шляхом переговорів, зміни учасників або переконання.

Чотири роки і шість місяців: демонструє самовпевненість і рішучість під час виконання завдань, розповідає про нещодавні успіхи і події; хоче перебувати в товаристві інших людей, обережно використовує речі, що належать іншим людям, припиняє невідповідну поведінку після першого нагадування.

П’ять років: має кількох друзів, можливо, одного особливого друга чи подругу, хвалить, підтримує іншу дитину або допомагає їй.

Уміння гратися і брати участь у груповій діяльності

Три роки і шість місяців: чергується з товаришами за найменшого втручання вчителя, працює з іншими дітьми протягом десяти хвилин, будує складні споруди з кубиків та інших предметів, дотримується трьох правил поведінки в групі, самостійно прибирає іграшки, грається з двома-трьома дітьми протягом п’ятнадцяти хвилин.

Чотири роки: виконує прості доручення, грає у прості настільні ігри за сторонньої допомоги, рольові ігри наближені до реальності, увага приділяється дрібним деталям, часу, місцю тощо, кооперується в іграх з іншими дітьми, дотримуючись правил і не сварячись.

Чотири роки і шість місяців: дає словесні вказівки під час ігор, чергується у грі без втручання дорослих, грає певні ролі в уявних іграх з іншими малятами.

П’ять років: бере участь в іграх з розподілом ролей і прийняттям групових рішень, виконує якийсь хатній обов’язок після нагадування, активно грається з іншими дітьми.

Фізичний розвиток (розвиток моторики великих і малих рухів)

Чотири роки: стоїть на опорній нозі протягом десяти секунд, проходить півтора метра вперед, ставлячи ступні впритул модна до одної, щоб пальці торкалися п’ят, переступає назад, ставлячи ступні впритул одна до одної, щоб пальці торкалися п’ят, підстрибує, спускається сходами, ставлячи ноги через сходинку, підстрибує на двох ногах на місці і просувається вперед, підбігає галопом, стрибає вперед десять разів, стрибає назад один раз, виконує переворот уперед, виконує скоординований удар ногою по м’ячу, замахуючись ногою і відводячи назад руку, обома руками ловить м’яча, кинутого з відстані півтора метра, кидає однією рукою маленького м’ячика особі, що стоїть за 1,2-1,5 метра від неї; будує башти з одинадцяти кубиків, вміє користуватися олівцем, зубною щіткою, малює зрозумілі малюнки на теми, важливі для дитини, робить відповідні рухи пальцями і руками під час ігор із жестикуляцією, розстібає ґудзики, зав’язує шнурки, малює (копіює) квадрат, малює деякі букви.

П’ять років: стоїть на другій (не опорній) нозі протягом десяти секунд, ходить по розмічених лініях уперед, назад і вбік, стрибає назад два рази без затримки, долає відстань два метри, підстрибуючи на одній нозі, робить два (або більше) скоординованих кроки перед ударом ногою по м’ячу, ловить тенісного м’яча обома руками, кидає м’яч з поворотом тіла і кроком уперед, уміє стрибати на одній нозі на місці і просуваючись вперед, ходити на носках, ловити предмети кистями рук, кидає рухом кисті і ротацією тулуба, самостійно гойдається, має чітко визначений пріоритет у використанні рук (правша, лівша), пише (вимальовує друкованими літерами) своє ім’я, будує башти з двадцяти кубиків, розфарбовує контурні малюнки, правильно тримає олівець великим, вказівним та середнім пальцем, малює людей із зображенням волосся та носа, малює (копіює) прямокутники і трикутники, вирізає з паперу пості фігури.

Навички самообслуговування

Чотири роки: знімає светра, одягається без допомоги, робить спроби зав’язати черевики, контролює всі природні потреби і самостійно йде до туалету, чистить зуби під наглядом, за потреби витирає носа.

П’ять-шість років: зав’язує черевики, самостійно одягається, прикриває рукою рота під час кашлю або чхання, чистить зуби без сторонньої допомоги.

Комунікативні вміння (вміння говорити і розуміти сказане)

Три роки і шість місяців: ставить запитання, що починаються з «хто», «що», «чому» для одержання інформації на основі подій власного життя, починає розуміти поняття послідовності і кінця, називає підборіддя, пальці, коліна, шию, нігті, називає червоний і синій кольори, мова дитини зрозуміла для незнайомих людей, хоча в ній ще є деякі помилки.

Чотири роки: розуміє деякі сполучники, визначає знайомі іменники, ставить запитання, що починається з «коли» і «як», питає про значення слів, виконує три не пов’язані між собою вказівки, діючи в правильній послідовності, вказує на груди, п’яти, щиколотки, щелепи, називає зелений, жовтий, оранжевий і пурпуровий кольори, розуміє вищі ступені, як-от: великий, більший, найбільший, розуміє послідовність подій, про які розповідають, використовує минулий час дієслів, прислівника.

Чотири роки і шість місяців: може визначити розбіжності між предметами, може визначити схожі риси об’єктів, називає так частини тіла, як груди, п’яти, щиколотки, щелепи; називає коричневий, чорний, рожевий, білий і сірий кольори, використовує неправильні форми іменника і дієслова, демонструє різні способи використання мови: для надання й одержання інформації, висловлення думок та поглядів тощо.

П’ять років: використовує речення з п’яв слів, бере участь у діалогах, не намагаючись перетворити їх у монологи, використовує слова «вчора» і «завтра», відповідає на телефонні дзвінки, запам’ятовує і передає прості повідомлення, може повторити речення з дев’яти, десяти слів, уміє скласти розповідь за картинкою, відрізняє казки від реальних історій, мова плавна, розбірлива (у частини дітей зберігається неправильна артикуляція деяких звуків, зазвичай відповідає на одне із запитань під час 10-15 хвилинного групового заняття).

Пізнавальний розвиток

Три роки і шість місяців: називає колір червоних і синіх предметів, коли на них указують, розуміє поняття: високий/низький, товстий/худий, довгий/короткий, розуміє поняття «більше/менше»; знає, в якій частині дня проводять ті чи інші регулярні заняття; сортує предмети за кольорами, формою або розміром; знає свій вік; називає пари предметів, що використовуються разом, наприклад: «З чим використовується чашка?» Відповідь: «З блюдцем (глечиком)».

Чотири роки: вказує на коричневі, чорні, рожеві, сірі предмети, коли просять це зробити; називає колір зелених, жовтих і пурпурних предметів, коли на них указують; розрізняє трикутники, прямокутники і ромби; називає кола і квадрати, коли на них указують; розуміє поняття: швидко/повільно, багато/мало, товстий/тонкий, широкий/вузький; розуміє поняття напрямку: вгору/вниз, уперед/назад, до/від, високо/низько, над/під, між; уміє групувати предмети за класами (одяг, посуд, тварини та ін.); класифікує зображення знайомих об’єктів: харчових продуктів, страв, людей, домашніх тварин; знає, що треба робити, коли розв’язані шнурки на черевиках, коли хочеться пити, коли є бажання піти надвір, коли йде дощ; пояснює, навіщо нам потрібні ключі, холодильники, літаки; торкається чотирьох-семи предметів і рахує їх; знає послідовність п’яти щоденних занять і каже, коли має відбутися кожне з них; уважний; запам’ятовує вірші, що відповідають віку – швидко чи повільно після повторення.

Чотири роки і шість місяців: називає колір коричневих, чорних, рожевих, сірих і білих предметів, коли на них указують, вказує на трикутники, прямокутники і ромби, коли просять це зробити, знає назву своєї вулиці і міста, називає три головні ідеї оповідання.

П’ять років: називає трикутники, прямокутники і ромби, коли на них указує; розуміє поняття напрямку: центр/круг, зліва/справа; класифікує числівники, книжки, фрукти й овочі; пояснює, що треба робити у разі пожежі; пояснює, навіщо потрібні годинники; візуально розрізняє схожі фігури і великі літери; декламує абетку від А до Я; розрізняє великі літери (А-Я); вказує на великі літери, коли їх називають (А-Я); називає великі літер, коли на них указують; візуально розрізняє схожі малі літери; розрізняє малі літери від А до Я; вказує на малі літери від А до Я, коли їх називають; називає малі літери від А до Я, коли на них указують; може розрізняти і читати добре знайомі слова в школі та інших місцях; пояснює, які обов’язки виконують лікарі, медичні сестри, пожежники, міліціонери, листоноші, дантисти; знає, куди треба звертатися по допомогу в разі хвороби, де можна придбати їжу, ліки, де можна побачити тварин на зразок тигра або ведмедя; називає вулиці, номер будинку; називає своє ім’я, прізвище, вік; пише своє ім’я і прізвище; пише (вимальовує) великі та малі літери; рахує до двадцяти; розрізняє числівники від 1 до 20; розуміє поняття: перший, другий, останній; знає, де розташовані стрілки годинника під час тих чи інших занять; може завершити чотири речення з протилежними аналогіями на зразок: «Лід холодний, вогонь…»; передбачає реалістичне закінчення події чи оповідання; досить точно переказує оповідання, викладене в книжці з малюнками; малює чоловічка з 5-6 деталей по пам’яті.

Ми розглянули загальні закономірності та тенденції психічного розвитку дитини в чотири-п’ять років. Можливо, перераховані норми відрізняються від характерних особливостей Вашої дитини, оскільки вони носять індивідуальний характер. В основному ці норми визначаються з метою розвитку та корекції.

Пошук мобільний