Програмно – методичне забезпечення

1шПЛАН РОБОТИ КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)  «ШОСТКИНСЬКИЙ САНАТОРНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №6  ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»  НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК. Переглянути

 

 

1шПЛАН РОБОТИ КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)  «ШОСТКИНСЬКИЙ САНАТОРНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №6  ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»  НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК. Переглянути

 

1шЗМІСТ РІЧНОГО ПЛАНУ РОБОТИ. Переглянути

 

 

 

1шПлан заходів національно-патріотичного виховання дітей СЗДО №6  на 2022/2023 навчальний рік. Переглянути

 

1шПлан самоосвіти вихователів СЗДО № 6 на 2022\2023 навчальний рік. Переглянути

 

 

1шПлан реалізації річного завдання за художньо-естетичним напрямом освітнього процесу на 2022/2023 навчальний рік. Переглянути 

 

1шПлан реалізації річного завдання за громадянсько-патріотичним напрямом освітнього процесу на 2022/2023 навчальний рік. Переглянути

 

1шПЛАН ГРУПОВИХ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ. Переглянути

 

 

 

1шПлан спільної роботи  СЗДО № 6 та ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11  на 2022/2023 навчальний рік. Переглянути

 

 

 

2021/2022 навчальний рік

2019/2020 навчальний рік

Педагогічний колектив у 2019/2020 н.р. продовжуватиме роботу над науково-методичною проблемою «Формування інноваційної культури педагога як важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації державних освітніх ініціатив, творчого та інтелектуального розвитку особистості».Зміст дошкільної освіти в межах Базового компонента в СЗДО №6 на 2019-2020 н.р. буде визначатись:

- Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012р.

- Освітньою программою «Дитина» для дітей від 2 до 7 років. (Рекомендована МОН України, лист МОН України № 1/11-16163 від 09.11.2015 р., наук. кер-к В.О. Огнев’юк);

- Освітньою програмою розвитку «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку (за загальною науковою редакцією Т. О. Піроженко, рекомендованою Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року)

- Парціальною програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (за наук. редакцією О.Д. Рейпольської, схваленою комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти та науки України, 2016 р.)

- Парціальною програмою «Казкова фізкультура» (Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку, М. Єфименко, схваленою комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти та науки України, 2014 р.)

- Переліком навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році.

У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив нашого закладу продовжуватиме роботу над науково-методичною проблемою «Формування інноваційної культури педагога як важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації державних освітніх ініціатив, творчого та інтелектуального розвитку особистості» та визначає такі пріоритетні завдання:

  1. Сприяти розвитку патріотичної свідомості дошкільників з високими морально – духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї шляхом створення відповідних умов для ефективної реалізації завдань з національно-патріотичного виховання та активізації творчого потенціалу педагогів.
  2. Продовжувати роботу щодо забезпечення освітнього процесу на принципах наступностізакладу дошкільної  освіти та початкової школи в умовах освітньої реформи "Нова українська школа" шляхом впровадження в роботу ЗДО освітньої програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку та програми «Дитина» для дітей від 2 до 7 років.
  3. Удосконалитити роботу з формування пізнавальної активності та екологічної свідомості шляхом залучення дошкільників до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування.
  4. Активізувати роботу щодо формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників шляхом інтеграції валеологічних знань та основ безпеки життєдіяльності.

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Нова освітня програма для дітей від 2 до 7 років ДИТИНА рекомендована Міністерством освіти і науки України. (Лист МОН України № 1/11 – 16163 від 09.11.2015р.).  Науковий керівник проекту В.О.Огнев’юк, ректор Київського університету  ім. Бориса Грінченка. Над її  створенням працювали: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець, В.М.Вертугіна, К.І.Волинець та  інші.  Рецензували  програму  С.М.Куріна, завідувач кафедри дошкільної освіти факультету дошкільної освіти та практичної психології Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педуніверситет», доктор педагогічних наук, доцент. Та Л.М. Рожкова, методист РНМЦ Деснянського районного у м. Києві управління освіти. Експертизу здійснили: Н.В. Гавриш, голова комісії з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, Л.В. Гладун, директор Національного музею іграшки. Освітня програма «Дитина» побудована за лініями Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України (нова редакція). Вона зрозуміла, логічно побудована та орієнтує педагога на швидку орієнтацію  в розділах та підрозділах документ, що підвищує ефективність роботи. Зміст оновленої програми дає змогу відійти від традиційної системи занять, оскільки уможливлює інтеграцію різних видів діяльності, що зазначено у тематиці розділів. Особливістю змісту є його «дешколяризація», іншими словами — це розвиток дітей, а не цілеспрямована підготовка їх до школи на догоду нетерплячим батькам.  Програма «Дитина» структурована за віковим принципом, а саме:

-перша молодша група «Крихітки» (третій рік життя);

-друга молодша група «Малята» (четвертий рік життя);

-середня група «Чомусики» (п’ятий рік життя);

-старша група «Фантазери-мрійники» (шостий рік життя)

-«Дослідники» (сьомий рік життя).

Програма  починається  зі вступного слова. Далі іде про історію програми «Дитина». Потім іде  «Пояснювальна записка»,  де  детально зроблений порівняльний аналіз оновленої  програми з попередньою.  Потім іде розділ «Сім’я  і  дитячий  садок», який акцентує  увагу  на  сім’ю,  як  першу  школу  людських  взаємин,  де  діти  з ранніх  років  засвоюють систему  моральних  цінностей,  норм  поведінки,  культурні  традиції  народу,  пропагує  єдність  сімейного  та громадського виховання. Доречно в даному розділі виділено модель включення батьків в освітній процес ЗДО, яка ґрунтується на таких принципах, як: принцип індивідуального підходу до кожної сім’ї; принцип поєднання педагогічної самоосвіти та педагогічного просвітництва (батьків і вихователів); принцип  використання традиційних та нових форм взаємодії; принцип урахування позитивного досвіду сімейного виховання. Упровадження такої моделі дасть можливість в ЗДО створити творчу команду педагогів і батьків, що ефективно працюватиме  для зростання здорової, щасливої, самодостатньої, творчої особистості.  

 У програмі зміст освітньої роботи структурований за принципом інваріантності та варіативності.

В інваріантній частині представлено наступні розділи:

«Особистість дитини» вміщує відомості про вікові особливості психічного розвитку дітей, а також вказано  зміст педагогічної роботи щодо організації життєдіяльності дошкільників.

У розділі «Мовлення дитини» як  завжди  актуальні  рубрики  «У  світі  звуків»,  «Слово  до  слова  —  зложиться  мова»,  «У  країні  граматики»,  «Ми  розповідаємо»,  «Ми  розмовляємо». Зміст  даного підрозділу  для дітей раннього віку подано за рубриками «Розвиток розуміння мовлення» та «Розвиток активного мовлення». Для  вікових груп старшого дошкільного віку «Фантазери-мрійники» та «Дослідники»  введена варіативна складова за такими рубриками:  «Навчаємось  елементів  грамоти», «Робота зі словом», «Робота над реченням», «Робота над звуками мови», «Робота над складовою структурою слова», «Ознайомлення з буквами (літерами)» та «Підготовка дитини до письма», за якими  діти    вчаться   читати прості речення з 2-4 слів у межах вивчених   літер.  Активно  проводиться  підготовка  руки  дитини  до  письма.

Стосовно  розділу  «Дитина в соціумі» хочеться  акцентувати вашу увагу на те, що даний розділ розкриває зміст роботи з ознайомлення дітей із суспільним довкіллям та зміст роботи трудового виховання (формування навичок самообслуговування та доручення до господарсько-побутової праці). Це відповідає лінії Базового Компоненту  і логіці входження дитини у соціум. Розділ структуровано за напрямами:  «Предметний світ» та «Соціальний світ».

 Зміст даного розділу тісно пов’язаний з наступним «Гра дитини», оскільки саме у грі дитина відтворює свої враження від пізнання довкілля, осмислює отриману інформацію. Розділ «Гра дитини» спрямовує нас педагогів на те, щоб гра дитини  була якомога більш вільною,  ніж керованою з боку дорослого. Також розділ збагачено сучасною тематикою  завдань до всіх видів ігор.

Коротко зупинюсь на розділі «Дитина у природному довкіллі. В даному розділі висвітлено зміст роботи з формування у дітей системи знань про об’єкти та явища природи планети Земля, а також наведено завдання для надання дітям початкових уявлень про Космос. Програмовий матеріал даного розділу розподілено посезонно.  На мою думку, такий розподіл  полегшить роботу педагогам під час реалізації змісту Програми «Дитина».

Переходимо до наступного  розділу «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». Даний розділ направлений на формування у дітей логіко-математичних уявлень, розвитку конструктивних навичок, розширення уявлень про властивості та ознаки предметів.

 У розділі «Дитина у світі культури» компеклексно представлено зміст образотворчої, музичної, театралізованої та літературної діяльності дітей дошкільного віку. Такий підхід передбачає взаємопов’язаність тем. Наприклад, у підрозділі «Театральна мозаїка» містяться посилання на твори дитячої літератури, наведені у підрозділі «Літературна скринька», що рекомендовані під час ігор – драматизацій тощо.

Заслуговує на увагу  ще один важливий і актуальний  розділ  програми

  «Діти з особливими освітніми потребами», в якому презентовано зовсім новий напрям — це «Співпраця з батьками дітей вікової норми»,  де вказано мету і завдання ЗДО та принципи організації роботи з дітьми з особливими потребами в групах з інклюзивною формою навчання. Варіативна частина містить наступні розділи: «Подорожуємо у світ англійської мови»,  «Комп’ютерна грамота», « Шахи», та «Хореографія».

Варто зазначити, що зміст розділу «Подорожуємо у світ англійської мови» повністю узгоджено з Базовим Компонентом. В даному розділі виокремлено тему «Скоро в школу», «Алфавіт», що забезпечує елементарну підготовку дитини до вивчення іноземної мови у початковій школі.

Розділ «Шахи» розкриває зміст роботи з ознайомлення дітей з назвами шахових фігур, основними поняттями гри, історією шахів тощо.

      Разом  із  програмою  «Дитина» комплектом  вийшли  методичні  рекомендації  до  програми,  що  значно  полегшує   процес  її вивчення  та  впровадження.  За кожною віковою групою інформація подається трьома блоками:

  1. «Дитина-родина»-родинне виховання.
  2. «Дитина-вихователь»-освітній процес дошкільного закладу.
  3. «Дитина-діти»-дати дітям можливість спілкуватися, визначатися, займатися  самостійно.  

Освітня програма  для дітей від 2 до 7 років «ДИТИНА»   актуальний  документ,  що відповідає освітнім  запитам  суспільства,  батьків,   педагогів та враховує  потреби  самих дітей .  

Освітня програма Шосткинського санаторного закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 на 2021/2022 навчальний рік Переглянути.

Пошук мобільний