Звернення громадян

Робота зі зверненнями громадян Шосткинського санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6
41100, м. Шостка
вул. Короленка, 42
телефон: (05449) 7-10-75
E-mail: 33095560@mail.gov.ua

Графік прийому громадян директором закладу дошкільної освіти Бойко Т.І.:

Понеділок 16:00 - 17:00
Середа 12:00 - 13:00
П'ятниця 9:00 - 10:00

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!

   Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» Ви можете звернутись до нашого закладу в письмовій або усній формі із пропозиціями (зауваженнями), заявами та скаргами. 

   Слід пам’ятати, що письмові звернення громадян, які не містять зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, визначаються анонімними і розгляду не підлягають.

  Зразок заяви. Зразок оформлення, відповідно до Закону України "Про звернення громадян"

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЗВЕРНЕННЯ

     Надіслати звернення із використанням мережі Інтернет також можна за електронною адресою:

     Вимоги до електронного звернення ст. 5 Закону України  «Про звернення громадян»:

     У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

33095560@mail.gov.ua

     Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями.

ЗВЕРНЕННЯ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЮ

        Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню
        Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
        Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
        Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

ТЕРМІН РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

   Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян
        Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. 
      Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.
        На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.
        Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

 

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

 Стаття 22. Особистий прийом громадян
       Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян зобов’язані проводити особистий прийом громадян.
      Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.
Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян визначається їх керівниками.
       Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

У закладі ведеться "Журнал звернень громадян". Впродовж 2023 року скарг, пропозицій в ЗДО від батьків та громадськості не надходило. 

На особистому прийомі зареєстровано 57 звернень. В основному це:

* роз`яснювальна робота;
* дозвіл на відвідування короткотривалих зустрічей;
* звільнення/прийняття на роботу;
* зарахування дитини до ЗДО.

Пошук мобільний