Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Впровадження інклюзивної форми навчання та виховання в закладі дошкільної освіти - це крок назустріч дитині, це нові підходи до навчання дітей з ООП: не дитина повинна підлаштовуватися під загальну систему навчання і виховання, а саму систему слід спрямовувати на задоволення потреб та інтересів кожної окремої дитини. Тому в комунальній організації «Шосткинський санаторний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, а саме:

 • заклад повністю забезпечений необхідними навчальними площами;
 • територія подвір’я має вільний доступ для маломобільних груп населення.
 • розмір вхідних дверей дозволяє перемістити маломобільну людину до приміщення ЗДО.
 • східці для організації безпечного переміщення дітей обладнані поручнями;

Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення. При оздоблені навчальних приміщень враховано такі вимоги:

 • стіни світлих тонів;
 • стелі, віконні рами – білі;
 • меблі стійкі та безпечні.

Розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню приміщень. З вересня по травень у приміщеннях рівень освітлення підвищується за допомогою штучного освітлення.

У закладі дотримується повітряно–тепловий режим. Приміщення  обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища. Чистота повітря у закладі забезпечується регулярністю вологого прибирання, використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне).

Навчальні меблі класних кімнат відповідають віковим та морфофункціональним особливостям дітей, враховується специфіка освітнього процесу.

Територія закладу підтримується в належному стані.

 • Дітей в 2023/2024 навчальному році з ООП в нашому закладі немає.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» від 05.09.2017 року №2145-VІІІ набрав чинності з 28.09.2017 року Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

 

 • Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.
 • Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти.
 • Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.
 • Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.
 • Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.
 • Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.
 • Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 • Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.

 

Пошук мобільний