Структура та органи управління

Структура та органи управління санаторним закладом дошкільної освіти №6

Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 Шосткинської міської ради Сумської області» є правонаступником всіх прав та обов’язків Дитячого ясел-садка №6 на підставі рішення Шосткинської міської ради ХХ сесії ХХІV скликання від 23.07.2004 р. “Про реорганізацію комунальних закладів освіти міста та затвердження статутів цих закладів...”

Засновник - Шосткинська міська рада Сумської області.

Орган управління - управління освіти Шосткинської міської ради.

Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор.

Органи громадського самоврядування - загальні збори закладу дошкільної освіти, батьківський комітет.

Заклад дошкільної освіти знаходиться за адресою: 41100, м. Шостка Сумської області, вулиця Короленка, будинок 42.

Телефон: (05449) 7-10-75.

E-mail: 33095560@mail.gov.ua

Веб-сайт: http://zdo6.shostka-rada.gov.ua/

Витяг з Закону України «Про освіту» (набрав чинності з 28.09.2017р.)

Стаття 24. Управління закладом освіти

  1. Система управління закладами освіти визначається законом та установчими документами. Установчі документи закладу освіти повинні передбачати розмежування компетенції засновника (засновників), інших органів управління закладу освіти та його структурних підрозділів відповідно до законодавства.
  2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють: засновник (засновники); керівник закладу освіти; колегіальний орган управління закладу освіти; колегіальний орган громадського самоврядування; інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Стаття 27. Колегіальні органи управління закладів освіти 

  1. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є вчена або педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.
  2. Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності колегіальних органів управління закладу освіти визначаються законодавством та установчими документами закладу освіти.

Стаття 28. Громадське самоврядування в закладі освіти

  1. Громадське самоврядування в закладі освіти - це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти. У закладі освіти можуть діяти: органи самоврядування працівників закладу освіти; органи самоврядування здобувачів освіти; органи батьківського самоврядування; інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
  2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

 

Пошук мобільний