Веселка

Наш девіз:

Веселкові дітлахи,

Різні ми як кольори.

В ігри граєм залюбки, любим

бігати, стрибати

Та логічно міркувати!

 

ВІК ДІТЕЙ: 4 - рік життя

В ГРУПІ ВИХОВУЄТЬСЯ: 20 малюків віком від 3 до 4 років 

 

  

-Коротка Тетяна Олександрівна впроваджує інноваційний підхід до вивчення англійської мови.

 "Ангійська мова"

Англомовна група «Happy English»

Англійська мова – перша міжнародна,
Престижна, видатна та дуже модна!
У грі англійську мову ми вивчаємо!
Увагу, память, мислення розвиваємо!

Нехай дзвенять, немов дзвіночки
Завжди дитячі голоси!
І йдуть до нас чиїсь сини і дочки
З довірою у всі часи!

Навчання англiйської мови є не обов'язковим, але бажаним компонентом дошкiльної освiти. Навчання дошкiльнят англiйської мови - це особливий вид освiтної дiяльностi. У процесi навчання  дiти не вивчають складових частин  незнайомої мови, а одразу опановують її як засiб спiлкування.

Метою навчання англiйської мови є сприяння повноцiнному, своєчасному розвитковi дитини, збагаченню її iнтелектуальної, вольової, емоцiйної, моральної та соцiальної сфер у процесi оволодiння основами iншомовного спiлкування. Процес навчання англiйської мови має бути засобом соцiалiзацiї дитини, допомагати розкрити її особистий потенцiал із урахуванням iндивiдуальних особливостей.

Мова вивчається через особисту дiяльнiсть дiтей на заняттях. Кожне заняття будується як iгрове спiлкування педагога i дiтей та пiд його керiвництвом дiтей мiж собою. Заннятя з англiйськой мови – це не нав`язування дiтям виконання комплексу рiзних мовних вправ, а система органiзованої iгрової дiяльностi, що сприяє розвитковi i вихованню дитини, реалiзацiї набутого досвiду, формуванню нового досвiду та психiчних якостей у процесi засвоєння мiнiмiзованого обсягу англомовних знань та вмiнь.

Важливо пам’ятати, що головне у навчаннi дошкiльникiв – це розвиток дитини, збереження її психiчного та фiзичного здоров’я, зацiкавленiсть дітей,  їхнє бажання вiдвiдувати заняття.

 

-Коротка Тетяна Олександрівна впроваджує в роботі з дітьми Сталий розвиток за курсом програми «Маленькі люди великого світу»

Вас вітають молодші дошкільнята зі своїм помічником Мурашкою !

 Зміст програми з освіти для сталого з дітьми молодшого дошкільного віку передбачає опанування трьох основних тем:

"Спілкування",

"Моє здоров'я",

"Здоров'я природи".

 У межах названих тем передбачено реалізацію досить вузького кола конкретних завдань, що тісно пов'язані із повсякденним життям дитини.

 Основним результатом має стати формування в дитини певної сукупності звичок повсякденної поведінки, орієнтованих на сталий розвиток і мотивації їх повсякденного застосування.

 Вивчення кожної теми передбачає опрацювання 3-х підтем, що складають її зміст, у форматі спеціально організованих тематичних днів з наступним закріпленням засвоєних дій протягом 3-х тижнів.

 Пропонована методика реалізації програми містить 2 взаємопов'язані компонента:

тематичні дні;

відпрацювання дій протягом 1-2 тижнів.

 

 За два тижні проводиться нове тематичне заняття і вводиться нова дія, яка додається до першої. У межах однієї підтеми обидві дії тісно взаємопов'язані і тому на відпрацювання другої дії відводиться 1 тиждень.

 

 

Пошук мобільний